AddCulture Vi är specialister på att utveckla struktur och kultur i organisationer som vill och behöver utvecklas

Förändringstakten ökar i vår omvärld – lokalt som globalt – och företag utvecklar nya affärsmodeller och strategier med strukturer som möjliggör flexibilitet och snabbrörlighet. Helt avgörande för framgång är då en företagskultur som stödjer utvecklingen. En kultur som får det att hända.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi företagskulturen med struktur, ledarskap och medarbetarengagemang.

Vår historia

AddCulture är seniorkonsulterna Christina Sjöstrand, Catarina Sällström, Lena Larsson Daag och Clas Müller.

Tillsammans har vi lång erfarenhet av företagsledning, organisationsutveckling, people and culture och strategiskt kommunikations- och varumärkesarbete. Trots olika bakgrunder har vi alla fyra samma insikt. En stark kultur är det som får det att hända – kulturen som den gemensamma insikten om vad som är viktigt med en vilja att lyckas.

Genom att slå ihop våra kompetenser och erfarenheter med vår vilja att guida företag och organisationer att utveckla rätt kultur, har vi tillsammans skapat AddCulture.

Vi är AddCulture

Catarina Sällström

Catarina Sällström

Catarina är utbildad organisations och beteendevetare och har som seniorkonsult främst arbetat med utveckling av organisationer med fokus på kulturfrågor kring teamutveckling, ledningsgrupper, ledarutveckling och coaching. Catarina har varit verksam som HR-chef och ingått i ledningsgrupper. Som konsult har Catarina stor erfarenhet som processledare och organisationsstöd i stora komplexa projekt inom samhällsbyggnad. Catarina är medförfattare till två böcker om utveckling av projektkultur i byggprocessen.

Catarina nås på +46 70 2880330
E-mail: catarina.sallstrom@addculture.se
linkedin.com/in/catarina-s-94a82858

 

Clas Müller

Clas MüllerClas är strategisk rådgivare och seniorkonsult med fokus på kundupplevelsen och hur den påverkas av samspelet mellan affärsidé, mål, strategier och den interna kulturen. Clas har 20 års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att utveckla och bygga bryggan mellan kundupplevelse och organisationskultur.

Clas nås på +46 70 8551313
E-mail: clas.muller@addculture.se
linkedin.com/in/clas-müller-3aab4143

Lena Larsson Daag

Lena DaagLena är rådgivare, mentor och seniorkonsult med inriktning att fokusera verksamheten kring uppdraget och utveckla företags- och organisationers strategiska plattform med en stark intern kultur. Lena har 20 års erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling som chef i olika branscher, varav åtta år som vd. Lena är i grunden jurist och har lång erfarenhet av styrelsearbete.

Lena nås på +46 70 3739699
E-mail: lena.daag@addculture.se
linkedin.com/in/lenalarssondaag

Christina Sjöstrand

Christina SjöstrandChristina är seniorkonsult och rådgivare inom People&Culture med fokus på att koppla ihop människor med affär och att utveckla företagskulturer. Hon har mångårig erfarenhet av att utveckla HR-funktioner och HR-chefer. Christina har 25 års erfarenhet av utveckling av chefer/ledare och verksamheter och organisationer, både som konsult och som chef i olika branscher, varav fyra år som VD.

Christina nås på +46 70 3446350
E-mail: christina.sjostrand@addculture.se
linkedin.com/in/christina-sjostrand