Affärsmannaskap En del av
företagskulturen

I dag är det inte längre enbart säljorganisationen som träffar kunder. Kundmötet sker även i andra delar av organisationen, direkt eller indirekt, och inte minst i olika digitala forum och media.

Affärsmannaskap är att professionellt förstå och agera på att skapa värde för både kund och företag. Det är något som alla i företaget kan bidra med – i stort och smått. Oavsett roll kan alla medarbetare i någon form vara med och skapa affärsnytta. Det innebär att hitta ”ett sätt att tänka när man är på jobbet” – ett medvetet affärsmannaskap och vad det innebär hos just er.  Affärsmannaskap blir en del av företagskulturen.


Kontakta oss för ett samtal kring hur vi kan hjälpa er att utveckla en kultur med ett större affärsmannaskap. Maila oss på info@addculture.se eller kontakta någon av oss direkt.