Effektiva team Kompetenser som
samverkar

Ett äkta och effektivt team bygger på bra och relevanta olikheter, tydlighet kring det gemensamma uppdraget och hur man samspelar och interagerar med varandras kompetenser.

Avgörande framgångsfaktorer är hur teamet använder olikheterna och ser nyttan med dem.

Att utvecklas från grupp till äkta team ökar verkningsgraden ordentligt. Vi hjälper er skapa effektiva och framgångsrika team. Utvecklingen sker i en process på individuell basis likväl som gemensamt. Vi använder forskningsbaserade och väl beprövade gruppteorier och modeller.


Kontakta oss för ett samtal kring utveckling av mer effektiva team där alla kompetenser kommer till sin rätt. Maila oss på info@addculture.se eller kontakta någon av oss direkt.