Företagskultur Mäta, analysera,
utveckla

Alla organisationer har en kultur – antingen har man medvetet format den, eller så finns den bara. Oavsett så påverkar den verksamheten. Rätt kultur bygger attraktiva företag och organisationer - både för kunder och medarbetare.

Kulturen uttrycks i beteenden. Hur chefer och medarbetare förhåller sig till verksamheten och sitt uppdrag. Hur man agerar och kommunicerar både internt och externt. Och kulturen i en organisation tar aldrig paus. Den är ständigt utsatt för påverkan av både interna och externa händelser, men precis som starka varumärken står en bra företagskultur fast när det stormar.

Rätt kultur är en förutsättning för att göra strategier till verklighet och nå övergripande mål, men den skapas inte genom att enbart prata om den eller skriva värderingar på en vägg. Att skapa rätt kultur förutsätter koppling till verksamhetens strategiska arbete och att kultur och organisationsstruktur stödjer varandra.

Vi erbjuder ett strategiskt och strukturerat sätt att arbeta med att medvetandegöra, förstärka eller utveckla er företagskultur och de strukturer som stödjer den. Vi arbetar i processform i nära samarbete med uppdragsgivaren. AddCultures ramverk är:

  • Kulturmätning, analys och kartläggning av nuläge
  • Definition av den kultur som verksamheten behöver
  • Implementering och praktiskt processtöd för utveckling på individ, grupp och organisationsnivå
  • Uppföljning

AddCulture har mångårig erfarenhet av att mäta, analysera och hjälpa ledare, team och organisationer till en kultur som skapar rätt medarbetarupplevelse och som levererar på strategier, mål och varumärke. Våra konsulter är certifierade att använda olika mätverktyg och metoder, bland annat kulturmätningar från Barrett Analytics och mätningar på individnivå enligt Hartman Kinsel metoden.


Kontakta oss för ett samtal kring hur vi kan hjälpa er att mäta och utveckla kulturen i er organisation. Maila oss på info@addculture.se eller ta kontakt med någon av oss direkt.