Ledarskap Att verka
genom andra

Chefs- och ledarrollen är i förändring. Större krav ställs på att skapa förutsättningar för medarbetare att själva lösa komplexa situationer och uppgifter.

Som ledare och chef skapar man grunden för självledarskap. Att verka genom andra för att skapa resultat kräver självinsikt och förmåga att använda sig själv som verktyg i processen.

Vi hjälper er genom individuella och företagsanpassade utvecklingsprogram kopplade till verksamhetens och individernas egna utmaningar i vardagen och den förflyttning som behövs för framgång hos er.

Arbetet sker mot uppsatta mål och genomförs i en process på individuell basis.  Vi använder forskningsbaserade och väl beprövade ledarutvecklingsmodeller och metoder.


Kontakta oss för ett samtal kring ledarutveckling. Maila oss på info@addculture.se eller kontakta någon av oss direkt.