Ledningsgrupp Leda, styra och skapa
rätt kultur

I en alltmer rörlig och komplex omvärld behöver företag och organisationer ett förhållningssätt som klarar att möta en föränderlig marknads förutsättningar och förväntningar.

Det ställer krav på ett mer agilt sätt att styra och leda i snabba beslutsprocesser men ändå agera med operativ och strategisk balans och med bibehållen helhetssyn.

Vi hjälper er att utveckla en ledningskultur där man leder genom andra, styr med rätt balans av struktur och kultur och skapar förutsättningar för chefer och medarbetare att själva lösa komplexa situationer och uppgifter. En sådan ledningskultur frigör möjlighet för ledningsgruppen att vara mer strategisk – och med rätt kultur i ledningsgruppen blir varje ledare en kulturbärare i organisationen.


Kontakta oss för ett samtal kring hur vi kan hjälpa er att utveckla en strategisk och handlingskraftig ledningsgrupp. Maila oss på info@addculture.se eller kontakta någon av oss direkt.