AddCulture Gör verklighet av strategier

Vi är specialister på att utveckla kultur och struktur i organisationer som vill och behöver utvecklas.

AddCulture

Kultur är vad man gör – inte vad man säger

Våra konsulter

Vi har lång erfarenhet av företagsledning, organisationsutveckling, people and culture och strategiskt kommunikations- och varumärkesarbete.